تقدیم به تمامی نویسندگان

تقدیم به تمامی کسانی که می خواهند بنویسنداما...
هرنه گلسه خاطیرووه یازگنان
جهالتین ریشه سینی قازگنان
هرنه گوردون باغشلیوریاشایش
آزاولساداحتی اگربیرباخش
عیبی یوخدورگتیراونو قَلَمه
سانسورائدوب یااَلَکدن اَلَمه
بویوک بویوک دریالارین ریشه سی
طبیعتین جنگل لری بیشه سی
یئردن آخان آریخ،اَیری چایلاردی
سنخ سالخاق نهال لاردی نای لاردی
شعرون اگرآریخ چای تک اولسادا
نثرون اگر سنخ نای تک اولسادا
بیرگون اولاردریاکیمی جوشارسان
اوزون گلیب بیشه لره قوشارسان
یازگوزه لیم هرنه گلسه یاددوا
یازی لارون وریلاجاق آدووا
یازگوزه لیم،یازون یازتک گوزه لدی
نغمه لرون تئللی سازتک گوزه لدی  
شعر از : شاعر بزرگوار آقای حکمتی
/ 0 نظر / 7 بازدید