گاهی لازم است

لازم است گاهی از خانه بیرون بیایی و خوب فکر کنی ببینی باز هم می‌خواهی به آن خانه برگردی یا نه ؟!
 
لازم است گاهی از مسجد ، کلیسا و ... بیرون بیایی وببینی پشت سر اعتقادت چه میبینی ترس یاحقیقت ؟!
 
لازم است گاهی از ساختمان اداره بیرون بیایی ، فکر کنیکه چه‌قدر شبیه آرزوهاینوجوانیت است ؟
 
لازم است گاهی درختی ، گلی را آب بدهی ، حیوانی را نوازش کنی ، غذا بدهی ببینی هنوز از طبیعت چیزی دروجودت هست یانه ؟!
 
لازم است گاهی پای کامپیوترت نباشی ، گوگل و ایمیل وفلان و بهمان را بی‌خیال شوی ، با خانواده ات دور هم بنشینید ، یا گوش به درد دل رفیقت بدهیو ببینی زندگی فقط همین آهن‌پاره‌ی برقی است یا نه ؟!
 
لازم است گاهی بخشی از حقوقت را بدهی به یک انسان محتاج ، تا ببینیدر تقسیم عشق در نهایت تو برنده ای یا بازنده؟!
 
لازم است گاهی عیسی باشی ، ایوب باشی ، انسان باشی ببینی می‌شود یانه ؟!
 
و بالاخره لازم است گاهی از خود بیرون آمده و از فاصله ای دورتر به خودت بنگری واز خود بپرسی که سالها سپری شد تا آن بشوم که اکنون هستم... آیا ارزششرا داشت ...؟! 
 
 
 
 
 
 
زیبائی در فراتر رفتن از روزمره‌ گی‌هاست...
/ 0 نظر / 8 بازدید