رئیس جدید دانشگاه ازاد اسلامی واحد خلخال معرفی شد.

این انتخاب را به دکتر درخشان تبریک گفته و امیدواریم که در این مسئولیت موفق و موید باشند و دست مریزاد به دکتر علیپور که در مدت حضورشان خدمات زیادی را برای دانشگاه انجام دادند.

/ 0 نظر / 54 بازدید