هفته برادری و برابر

مهم نیست، شیعه هستم و یا سنی، ارمنی هستم یا یهودی، مسلمان هستم یا زرتشتی،

مهم آنست که آیا از انسانیت جرعه ای چشیده ام یا نه

مهم آنست که آیا برای انسانیت قدمی برداشته ام یا نه

مهم آنست که آیا برای هم نوع خودم حس خوبی داشته ام یا نه

/ 4 نظر / 26 بازدید
واله

بيااي برادركه يكتاشويم چوقطره بريزيم ودرياشويم چوانگشت دستان تواضع كنيم به جايش يه مشت تواناشويم ...اي كاش درمسيرحركت به وسوي انسانيت گام اولمان لرزان نشود.

دروج

سلام ممنون از مطلبت بزرگوار! یهودی همون کلیمی هست کلیم الله همان حضرت موسی است و پیروان او را کلیمی یا یهودی می گویند بهتر بود اینگونه می نوشتید: مهم نیست زرتشتی هستم یا کلیمی، مسلمان هستم یا مسیحی، شیعی هستم یا سنی

رامین

سلام . امروزه بهترین شیوه برای ایستادگی در برابر فتنه و استکبار و استعمار وحدت مسلمین جهان هست .

رایت اله عبادی

برادرگرامی مهم است که شیعه باشم نه سنی چراکه افتخارم شیعه ی علی بن ابیطالب بودن است ورئیس مذهبم امام جعفرصادق باشد . نه ارمنی باشم نه ونه یهودی چون اگرفرقی نبود نیازبه بعت پیامبرآخرالزمان نبودونیازبه اکمال دین نبود.مسلمان باشم نه زرتشتی چراکه اجدادم زرتشتی بودندکه اسلام آوردندومن اگر برگردم مرتدم .مهم است که جرعه ای ازانسانیت چشیده باشم و درشک و تردیدگیرنکنم و مهم است که برای انسانیت قدم برداشته باشم تاانسانیت خودراثابت کنم وصدالبته مهم است که برای هم نوع خودحس خوبی داشته باشم این حس است که فرق نمیکندچون پیامبرم خلقءعظیم بود ومن اگرقصوروگناهی دارم من گناهکارم پس به پای مکتبم ننویسید . با سپاس عبادی