پایاننامه دکتر هادی کرامتی طولاش

مراسمپایانی دومین جایزه علمی دکتر کاردان که هر سه سال یکبار پایان نامه های دانشجویان را مورد ارزیابی قرار میدهند و از بین آنها 3 عنوان به دریافت جایزه نایل میشوند و 6عنوان لوح تقدیر دریافت میکنند که از این میان دکتر هادی کرامتی طولاش عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در رشته روانشناسی تربیتی اهل شهرستان خلخال روستای طولش موفق به دریافت جایزه سوم شدند جا دارد این موفقیت علمی را به تمامی همشهریان عزیز تبریک عرض نمائیم.

/ 0 نظر / 17 بازدید