/ 1 نظر / 11 بازدید
سرخوش غلامی منامن

بالاخره انتظار به سررسید چند سالی بود که در این را هنگام مسافرت ماشینهایمان داغون می شد دست اندازها وچاله ها وخاکی ها رواعصابمان رژه می رفتند حالا خداراشکر بعد از چند سالی افتتاح شد . ولی این جاده کشش این همه ماشینهای اردبیل راندارد جاده ای درست کردند که مختص راه محلی است حالا بعد از این باید شاهد ترافیک تریلی ها واتوبوسهای اونها باشیم و حوادثی که خدای ناکرده اتفاق خواهد داد. ما ناشکر نیستیم انشاءلله گذرتان به این مسیر می افته و پیچها و باریکی این راه را مشاهده می کنید و می بینید که مسئولین مملکت ما اول برای کاری اقدام و بعد فکر مبیکنند . باز هم خداراشکر خداراشکر