اولین همایش معماری در دانشگاه آزاد اسلامی خلخال

ارسال مقاله به همایش معماری با هویت ایرانی و اسلامی

تا مورخ 92/12/10 تمدید شد

برگزاری همایش مورخ 92/12/13 مکان سالن اجتماعات مجتمع

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

/ 0 نظر / 24 بازدید