پذیرش دانشجو در رشته جدید کارشناسی ارشد مهندسی مالی در دانشگاه آزاد اسلام خلخالپذیرش دانشجو در رشته جدید کارشناسی ارشد مهندسی مالی در دانشگاه آزاد اسلام خلخال

 رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال ازراه اندازی و پذیرش دانشجو در رشته جدید کارشناسی ارشد مهندسی مالی در این واحد دانشگاهی از مهرماه سالجاری خبر داد

دکتر علی پور در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری آنا، افزود: باتصویب شورای گسترش وزارت علوم،تحقیقات وفناوری، رشته کارشناسی ارشد مهندسی مالی به رشته های کارشناسی ارشد واحد خلخال اضافه شد. با ایجاد رشته‌های جدید، تعداد رشته‌های فعال  این واحد در مقطع کارشناسی ارشد به 8 رشته افزایش می‌یابد.

وی تاسیس رشته‌های متناسب با نیاز جوانان و نیز موقعیت جغرافیایی و پتانسیل منطقه را از اولویت‌های واحد خلخال برای ایجاد رشته‌های جدید عنوان کرد و افزود: ایجاد پنج رشته دیگر در مقطع کارشناسی ارشد در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تصویب شده و جهت تصویب نهایی به شورای گسترش وزارت علوم ارسال شده است.

وی ابراز امید واری کرد با تصویب این پنج رشته تعداد کل رشته‌های دایر در دانشگاه آزاد واحد خلخال در دوره کارشناسی ارشد به 13 رشته افزایش خواهد یافت

منبع: سایت دانشگاه آزاد اسلامی خلخال

/ 0 نظر / 47 بازدید