باور کنیم اینجا ایران ماست

اینجـا ایـران است

مکان های زیبایی که شاید از نزدیک ندیده باشید
آبشار کبودوال
Kaboodval Waterfall

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgگروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

آبشار شیرآباد
Shir Abad Waterfall

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

لرستان - آبشار شوی
Lorestan - Shooy Waterfall

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

لرستان - آبشار بیشه
Lorestan - Bisheh Waterfall

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

آبشارهای شوشتر
Shooshtar Waterfalls

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

کرمانشاه - بیستون
Kermanshah - Bistoon

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

رودخانه سیروان - کردستان
Kordestan - Sirvan River

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

دریاچه زریوار - کردستان
Kordestan - Zarivar Lake

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

جزیره هنگام
Hengam Island

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

درفک
Dorfak

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

دریاچه سد طالقان
Lake of Taleghan Dam

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

چشمه‌های باداب سورت
Badab Sort Springs

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

قلعه رودخان
Roodkhan Castle

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

روستای کندلوس
Kandeloos Village

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

روستای ماسوله
Masooleh Village

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

نئور و سوباتان
Neor & Sobatan

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

ایگل
Igel

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

چابهار گل افشان - کهیر
Chabahar Golafshan - Kahir

/ 0 نظر / 9 بازدید